SES Üyeleri Fethiye’de Tekrar İş Bıraktı

SES Üyeleri Fethiye’de Tekrar İş Bıraktı

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üyesi bazı sağlık çalışanları, TTB’nin önderliğinde Türkiye’nin birçok il ve ilçesinde  olduğu gibi Fethiye’de de iş bıraktı.

İktidarın savunduğu ve uyguladığı sağlık sisteminin yürütülmesinin artık olanaksız hale geldiğini ileri süren sağlık çalışanları, Fethiye  Devlet Hastanesi önünde bir araya gelerek, hak ve taleplerini dile getirdi.

Hazırlanan ortak basın açıklamasını okuyan Muğla Tabip Odası üyesi Dr. Hasan Murat Ayten, başlattıkları bu G(ö)REV’in sağlık çalışanlarının emeğine, geleceğine ve halkın sağlık hakkına sahip çıktıklarını gösteren bir uyarı olduğuna dikkat çekti.

Artık toplumun, sağlık çalışanların çığlığına kulak verilmesi gerektiğinin de altını çizen Dr. Hasan Murat Ayten, “İktidar bilmelidir ki hekimlerin, sağlık çalışanlarının, emekçilerin söyleyecek sözü, sağlık sistemini değiştirecek gücü vardır. İktidar bilmelidir ki; taleplerimiz kabul edilmediği, sağlık çalışanlarının çalışma ve yaşam koşullarını düzeltecek bir düzenleme hızla Meclis’e getirilmediği takdirde eylemlerimiz devam edecektir” ifadelerinde bulundu.

“İktidarın savunduğu ve uyguladığı sağlık sisteminin yürütülmesi olanaksız hale gelmiştir” diyerek açıklamasını sürdüren Dr. Hasan Murat Ayten, “1 Aralık 2021’de torba yasaya eklenen bir madde ile sağlık emekçilerinden sadece emekli hekim ve diş hekimleri ile bazı hekimlerin sabit ek ödemelerine zam yapılması kararı sahnelenen bir trajik komedyadır. “TTB’nin ve SES ‘in yıllarca yürüttüğü mücadelenin sonucu elde edilen bu kazanım önemlidir.Ancak Hekimlere uygulanacağı ifade edilen maaş artışları; mevcut ekonomik kriz, hayat pahalılığı içinde mesleğin niteliği ve iş riski hesaplandığında yetersizdirdedik. Verilen sözlerin takipçisi olacağımızı. ” söyledik. “Sağlık ekip işidir”diyerek bu zammın tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin maaşlarına yansıtılması için eylem ve etkinlikler yaptık.Bu amaçla hazırlayıp gönderdiğimiz yasa teklifini TBMM gündemine taşımayı başarmıştık.Tartışmalı TBMM görüşmelerinin ertelenmesi ve verilen zamların geri çekileceği açığa çıkınca 6 Aralık 2021 tarihinde uyarı amaçlı iş bırakma eylemi gerçekleştirdik. Sonuç olarak yasa tasarısı TBMM’ye getirildiği gibi hızla geri çekilmiştir.İktidarın savunduğu ve uyguladığı sağlık sistemi toplumun sağlığı için artık önemli bir risk halini almış; bu sistemin yürütülmesi olanaksızlaşmıştır.Toplumun sağlık hakkı; emeğimiz ve geleceğimiz için artık G(ö)REV zamanıdır. Gün dayanışmanın, birbirimize, mesleklerimizin taşıdığı güce güvenmenin; yaşam ve sağlık haklarımızı savunmanın ve geliştirmenin günüdür.  Emeğimiz üzerinden kendini var eden, sömürenlere dur demenin “Biz birlikte güçlüyüz”ü göstermenin günüdür. Bu mücadele sadece hekimler, sağlık emekçileri için değil; tüm toplum için, hepimiz için verilmektedir. Pandemi dönemi boyunca desteklerini hep yanımızda hissettiğimiz topluma da çağrımızdır: Sağlık çalışanlarının çığlığına kulak verin. Mücadelemiz siz hastalarımızın sağlığa erişim hakkı ve nitelikli sağlık hizmeti alabilmeniz içindir. Sesimizi duyun ve acil durumlar dışında sağlık kurumlarına gelmeyerek eylemlerimize destek verin.

Bu uyarı G(ö)REVi;

Toplumun “Sağlık Hakkı” içindir.

Koruyucu sağlık hizmetlerini savunmak içindir.

Emekliliğe de yansıyacak yaşanabilir temel ücret talebimiz içindir.

Güvencesiz, gerçekdışı bahanelerle işimizden edildiğimiz ve köleliği dayatan çalışma koşullarına son verilmesi, güvenceli çalışabilme talebimiz içindir.

Şiddete karşı etkili yasa, güvenli işyerleri, sağlıklı çalışma ortamları talebimiz içindir.

COVID-19 başta olmak üzere meslek kaynaklı hastalıklara karşı bütüncül bir meslek hastalıkları yasası çıkarılması içindir,

Ek göstergelerin 3600’den 7200’e kadar kademeli olarak yükseltilmesi içindir,

Ağır ve tehlikeli işler kapsamında faaliyet yürüten tüm işkolu emekçileri için 5 yıla 1 yıl yıpranma payı verilmesi içindir,

Hakkımız olanı almak için karalı mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu amaçla 18 Aralık Cumartesi günü İzmir de Geçinemiyoruz” mitingine katılımlarınızı bekliyoruz. Emek Bizim ise Söz de Bizimdir!Bir kez daha uyarıyoruz: Oyalama Değil Hakkımız Olanı İstiyoruz!Her G(ö)REV de olduğu gibi acil hastalar, diyaliz hastaları, gebeler, çocuk aciller, kanser hastaları, yoğun bakım hastalarının bakımı aksamayacak; COVID-19 veya COVID-19 şüphesi ile başvuranların poliklinik ve klinik tedavilerine devam edilecektir” ifadelerinde bulundu. Haber-Hakan AYKIRI

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir