Diş Hastanesi Personeli de Greve Gitti

Diş Hastanesi Personeli de Greve Gitti

Oyalama değil hakkımız olanı istiyoruz diyerek greve gittiler. Fethiyede sabah saatlerinde diş hastanesi önünde bir basın açıklaması yapan sağlık ve sosyal hizmet emekçileri sendikası Fethiye temsilciliği üyeleri ek göstergelerin 3600’den 7200’e kadar kademeli olarak yükseltilmesi pandemide çalışılan her yıl için 120 gün yıpranma payı verilmesi Covid 19 başta olmak üzere meslek kaynaklı hastalıklara karşı bütüncül bir meslek hastalıkları yasası çıkartılmasını istediler.

Basın açıklamasını Ayşenur Kababurun yaparken”Sağlık ekip işidir.Tüm sağlık emekçileri ve hastalarımız 1 Aralık 2021 tarihinde 287 sayılı torba yasaya eklenen bir madde ile sağlık emekçilerinden sadece emekli hekim ve diş hekimleri ile bazı hekimlerin sabit ek ödemelerine zam yapılması kararı açıklandı.

“TTB’nin ve sendikamız SES ‘in yıllarca yürüttüğü mücadelenin sonucu elde edilen bu kazanım yetersizdir. Hekimlere uygulanacağı ifade edilen maaş artışları; mevcut ekonomik kriz, hayat pahalılığı içinde mesleğin niteliği ve iş riski hesaplandığında yetersizdir. Verilen sözlerin takipçisi olacağız. ” dedik. Sağlık ekip işidir diyerek bu zammın tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin maaşlarına yansıtılması için eylem ve etkinlikler yaptık, hazırlayıp gönderdiğimiz yasa teklifini TBMM gündemine taşımayı, tartıştırmaya açmayı ve görüştürmeyi başarmıştık. Görüşmelerin ertelenmesi ve verilen zamların geri çekileceği söylemleri üzerine 6 Aralık 2021 tarihinde uyarı amaçlı iş bırakma gerçekleştirdik”dedi.Kababurun”Ancak Meclis’te bütün partilerin oybirliğiyle getirilen düzenleme, 11 Aralık tarihinde bir kez daha komisyona getirilmiş ve içtüzüğe aykırı olarak komisyon başkanının imzasıyla geri çekilmiştir. Sonuç olarak yasa tasarısı TBMM’ye getirildiği gibi hızla geri çekilmiştir.

Sağlık ekip işidir; ekibin her bir üyesi, insanca yaşayacak bir ücret ve güvenli çalışma koşullarında ekip olarak, iş barışı bozulmadan çalışmak istemektedir. Bizler tasarının yeterli olmadığını, bütüncül olmadığını, tüm sağlık emekçilerini kapsamadığını söylerken bu teklif bile fazla görülmüştür.

İktidarın savunduğu ve uyguladığı sağlık sistemi toplumun sağlığı için artık önemli bir risk halini almış; bu sistemin yürütülmesi olanaksızlaşmıştır.

Ağız ve diş sağlığı hizmetleri ve bu hizmetin sunucuları da tıkanan bu sağlık sisteminden olumsuz etkilenmiştir. Başta diş çürüğü ve dişeti hastalıkları olmak üzere ağız hastalıkları ülkemizin en yaygın görülen halk sağlığı sorunları olmaya devam etmektedir.”ifadelerinikullandı.Kababurun”Planlama yapılmadan sayıları ve kontenjanları artırılan, öğretim üyesi eksikliği ve fiziki şartların yetersizliğine rağmen açılan Diş Hekimliği Fakülteleri’nden mezun olan daha çok diş hekimi ile bu sorunların çözülemediği görülmektedir.

Ağız ve diş sağlığı merkezlerinin sayısı dolayısıyla kamuda çalışan diş hekimi sayısı geçmiş yıllara göre daha fazla olmasına rağmen toplumun ağız ve diş sağlığı göstergelerinde bir iyileşme söz konusu değildir.

Ayrıca kamuda çalışan diş hekimlerinin randevulu hasta sayılarının artırılması, daha kısa sürelerde daha çok hastaya bakmaya zorlanmaları, yardımcı sağlık personeli sayısının yetersizliği ve malzeme tedariğinde sorunlar eklenince nitelikli ağız diş sağlığı hizmeti sunmak imkansız hale gelmiştir.

Toplumun sağlık hakkı; emeğimiz ve geleceğimiz için artık G(ö)REV zamanıdır. Gün dayanışmanın, birbirimize, mesleklerimizin taşıdığı güce güvenmenin; yaşam ve sağlık haklarımızı savunmanın ve geliştirmenin günüdür.

Emeğimiz üzerinden kendini var eden, sömürenlere dur demenin “Biz birlikte güçlüyüz”ü göstermenin günüdür.

Bu mücadele sadece hekimler, sağlık emekçileri için değil; tüm toplum için, hepimiz için verilmektedir.

Bu uyarı G(ö)REVi;

–              Koruyucu sağlık hizmetlerini savunmak içindir.

–              Nitelikli ağız ve diş sağlığı hizmeti sunabilmenin ön koşulunun yeterli muayene ve tedavi sürelerine sahip olmak olduğunu hatırlatmak içindir.

–              Pandemi ile birlikte tehlikesi fark edilen bulaşıcı hastalıkların yayılmasının önlenmesi açısından da diş hekimliği uygulamalarının kurallarına uygun olarak yapılmasının ne kadar önemli olduğunu vurgulamak içindir.

–              Emekliliğe de yansıyacak yaşanabilir temel ücret talebimiz içindir.

–              Güvencesiz, gerçekdışı bahanelerle işimizden edildiğimiz ve köleliği dayatan çalışma koşullarına son verilmesi, güvenceli çalışabilme talebimiz içindir.

–              Şiddete karşı etkili yasa, güvenli işyerleri, sağlıklı çalışma ortamları talebimiz içindir.

–              COVID-19 başta olmak üzere meslek kaynaklı hastalıklara karşı bütüncül bir meslek hastalıkları yasası çıkarılması içindir,

–              Ek göstergelerin 3600’den 7200’e kadar kademeli olarak yükseltilmesi içindir,

–              Ağır ve tehlikeli işler kapsamında faaliyet yürüten tüm işkolu emekçileri için 5 yıla 1 yıl yıpranma payı verilmesi içindir,

–              Bu G(ö)REV emeğimize, geleceğimize, halkın sağlık hakkına sahip çıktığımız içindir.

Pandemi dönemi boyunca desteklerini hep yanımızda hissettiğimiz topluma da çağrımızdır: Sağlık çalışanlarının çığlığına kulak verin.

Her G(ö)REV de olduğu gibi acil hastalarımıza sağlık hizmeti verilecektir.

Yapacağımız eylem ve etkinliklerde sağlık hakkımız için birlikte olalım. Mücadelemiz yalnız kendimiz için değil, sağlığa erişim hakkı ve nitelikli sağlık hizmeti alabilmemiz içindir. Sesimizi duyun ve acil durumlar dışında sağlık kurumlarına gelmeyerek eylemlerimize destek verin”şeklinde konuştu. Haber-Hakan AYKIRI

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir