Belediye Meclisi Faaliyet Raporunu Oyladı

Fethiye Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca başkanlığında yapıldı. 2021 yılı faaliyet raporu oy çokluğu ile kabul edildi.

Meclis öncesinde 2 Nisan Dünya Otizm Günü olması dolayısıyla Fethiye Belediyesi Engelsiz Masası tarafından meclis üyeleri ve katılımcılara mavi kurdele takıldı.

Meclis karar özetinin okunmasının ardından Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25-26.maddeleri ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 22.maddesi gereği, 2021 Yılında icra edilen tüm faaliyetlere ilişkin yapılan gerekli incelemeler doğrultusunda Belediye Meclisi’nce oluşturulan Denetim Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu.

Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56.maddesine istinaden hazırlanan 2021 Yılı Belediye Başkanı Faaliyet Raporu görüşüldü. Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden Can Mete Tuncel tarafından faaliyet raporuyla ilgili bir sunum gerçekleştirildi. Madde oy çokluğu ile geçti.

Yazı İşleri Müdürlüğü’nün, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33 üncü maddesinin (a) fıkrası uyarınca Belediye Encümen Üyelikleri seçimi yapıldı.

Belediye Encümen Üyeliğine Melek Gözde Gürsoy Hoşafçı, Muharrem Akalın, Fatih Ugan seçildi. İmar Komisyon Üyeliklerine Erdem Can Cüceoğlu, Sait Avcı, Sami Kemik, Gökhan Çakal seçildi. Plan ve Bütçe Komisyonuna Yücer Börekçi, Melek Gözde Hoşafçı, Şevki Arıcan, Hikmet Selçuk, Ufuk Bildirici seçildi. Tarife Komisyonu Üyeliklerine Aytekin Aras, Taner Boz, Melek Gözde Hoşafçı, Ufuk Bildirici ve Güray Hilmi Dirlik seçildi.

Diğer İşler ve Yönetmelikler Komisyonuna Veli Papuşçu, Ali Karaisaoğlu, Metin Sevinç, Adem Aykırı ve Sait Avcı seçildi. Denizcilik Komisyonuna Ali Karaisaoğlu, Mehmet Uysal, Yücer Börekçi, Hikmet Selçuk, İbrahim Külür seçildi. Turizm Komisyonu Üyeliklerine Taner Boz, Miraç Efe Doğan, Fatih Ugan, Muhammet Kökten, Adem Aykırı seçildi. Çevre Sağlık Komisyon Üyeliklerine Gözde Hoşafçı, Ayşe Devrim Öztürk, Erdem Can Cüceoğlu, Hilmi Dirlik, Süleyman Cengiz seçildi. Engelliler Komisyonuna Ayşe Devrim Öztürk, Taner Boz, Aytekin Aras, Cengiz Çay, Arif Coşkun seçildi. Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonuna Miraç Efe Doğan, Sami Kemik, Metin Sevinç, Cengiz Çay, Gökhan Çakal seçildi. Tarım Komisyonuna Muharrem Akalın, Ali Karaisaoğlu, Şevki Arıcan, Turhan Kovancı, Cengiz Çay seçildi. Kadın ve Çocuk Komisyonu Üyeliklerine Gözde Hoşafçı, Devrim Öztürk, Mürüvet Başıhoş Karacan, Muhammed Kökten, İbrahim Külür seçildi. Hayvan Hakları Komisyonu’na ise Veli Papuşçu, Miraç Efe Doğan, Sami Kemik, Ufuk Bildirici, Arif Coşkun seçildi.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesinin 3.fıkrası uyarınca 1 adet 1.Derece Ekonomistin Tam Zamanlı Sözleşmeli personel olarak istihdam edilerek, ücretinin tespit edilmesine ilişkin madde oy birliği ile kabul edildi.

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Berat ERGEN’in21/02/2022 tarihli dilekçesindeki; Mülkiyeti Belediyemize ait Muğla İli, Fethiye İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 273 ada 10 nolu parsel, 96.Sokak ve Belediye Caddesi, Sıra No:41, İşyeri No:6, Numarataj Kapı No:16/G-16/F-9-9 ile gösterilen76 m2’lik Gıda ve Süt Ürünleri Satış İşletmesinin faaliyet (tahsis) konusuna Kafeterya İşletmeciliğinin ilave yapılması talebine ilişkin madde ilgili komisyona gönderildi.

Fen İşleri Müdürlüğü’nün, Muğla İli, Fethiye İlçesi, Karaçulha Mahallesi, Köyiçi mevkiinde Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından yapılması planlanmakta olan İmar Planı Revizyon çalışması ve akabindeki İmar Uygulamaları için ilgili kurum ile yapılan yazışmalar sonucunda İmar Planında işaretlenen güzergah üzerinde bulunan ve fiili olarak kullanılan servis yolunun Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 21.Bölge Müdürlüğü tarafından protokol ile Fethiye Belediyesi’ne devrinin yapılmasına ilişkin madde oy birliği ile kabul edildi.

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün,  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü TEDAŞ 1.Bölge Müdürlüğü’nün (DENİZLİ) Muğla İli, Fethiye İlçesi, Kesikkapı Mahallesi 355 ada 20 nolu 257,88 m2’lik taşınmazın TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından Trafo yeri olarak kullanılmak üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun Kamulaştırma Kanununun 30 uncu maddesine istinaden 3.094.560,00-₺             (257,88 m2 x 12.000,00-₺) bedel ile satışının (devrinin) yapılıp, yapılmayacağına ilişkin madde ise oy birliği ile kabul edildi.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Orman Ürünlerinin Satış Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe istinaden İlçemizde ikâmet eden dezavantajlı kesim içinde bulunan vatandaşlarımızın kış mevsiminde ısınma ihtiyaçlarını karşılamak için ilgili Bakanlığın yerel idari organlarından ihtiyaca konu orman ürünleri alımı için ihaleye katılım, teklif verme ve diğer işlemler için Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Oğuz Bolelli’ye yetki verilmesi ile ilgili madde oy birliği ile kabul edildi.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün, Görev ve Sorumlulukları” başlığı altında ilçemiz halkının ve esnafının ekonomisine destek olmak aynı zamanda da ekonomik sıkıntı çeken vatandaşlarımızın bütçesine azda olsa katkıda bulunmak ve bu katkıyı çağdaş bir şekilde gerçekleştirmek amacıyla Ödeme Hizmetleri ve Para Kanunu kapsamında elektronik para lisansı olan e-para şirketleri ve bankalar ile İlçede faaliyette bulunan Bankalar, ticaret erbabı kurum ve kişilerle proje hazırlamak, her türlü sözleşmeler düzenlemek, protokol yapmak ve imzalamak, vatandaş, banka, ticaret erbabı, kişi, kurum ve kuruluşları bir araya getirmek, planlamak, İlçe halkının refahını yükseltmek, yapılacak yardımların bir plan program dahilinde (Belediyem Kart) gerçekleştirilmesi için Belediye Başkanı Alim Karaca’ya yetki verilmesine ilişkin madde ise oy birliği ile kabul edildi.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün, Belediye Meclisinin kararı ile kabul edilen “Fethiye Belediye Başkanlığı Sosyal Yardım Esasları Yönetmeliğinde” değişiklik yapılmasına ilişkinmadde  diğer işler komisyonuna gönderildi.

Plan ve Proje Müdürlüğü’nün, Göcek Mahallesi Muhtarı Fahri UGAN’ın15/02/2022 tarih 5524 sayılı ve 18/02/2022 tarih ve 5945 sayılı dilekçelerine konu Muğla İli, Fethiye İlçesi, Göcek Mahallesi sınırları içerisinde Çörtmek, Gürduk ve Taşbaşı-Kepez Küme evleri mevkiinin Kırsal Mahalle olarak tescil edilmesine ilişkin talep, 28/02/2022 tarih ve 37717 sayılı yazımız ile Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına iletilmiş olup, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 16/06/2022 tarih ve 92980 sayılı yazısı ile konunun Fethiye Belediyesi tarafından değerlendirilmesine yönelik madde imar komisyonuna gönderildi.

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Belediyemiz mülkiyetindeki Muğla İli, Fethiye İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Caddesi, No:17, 261 ada 16 parsel üzerinde bulunan 1881 m2 kapalı alan+250 m2 depo alanı bulunan işyeri Devlet İhale Kanunu Hükmü gereği ihale ile kiraya verileceğinden, kiraya verilecek olan taşınmazın kiralama süresinin belirlenmesi, kiralama süresi sonunda söz konusu yerin tahliye edileceğinin açıkça belirtilmesi ve

Şartnamesine yazılmasına ilişkin Meclise havaleli  müzekkeresinin gündeme alınıp, alınmayacağı hususu mecliste görüşüldü. 3 defa üst üste ihaleye çıkıp, ihaleye kimsenin katılmamasından dolayı meclis üyeleriyle görüşmeler gerçekleştirildi. İhalenin 5 yıl süreyle çıkılması oy birliği ile kabul edildi.