47 Merkezde 8 Bin 256 Aday Sınavda Ter Dökecek

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Fethiye’de de 18 Haziran Cumartesi günü yapılacak olan üniversite sınav hazırlıkları tamamlandı.

Fethiye’de 47 merkezde gerçekleşecek üniversite sınavına 8 Bin 256 aday girecek. Temel Yeterlilik Sınavı (TYT), 10.15’te başlayacak ve 165 dakika sürecek,  Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) ise, 19 Haziran Pazar günü yapılacak. Bu sınavda, 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecek. YDT’de  19 Haziran 2022 Pazar günü yapılacak olup sınav, 15.45’te başlayacak ve 120 dakika sürecek. Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır. Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınav saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları gerektiği bildirildi.

Dikkat Edilecek Hususlar

Açıklanan Sınav kılavuzunda; “ Sınav süresince adayların; Konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri, — Salondaki görevlilere soru sormaları,   Müsvedde kâğıdı kullanmaları veya soru ve cevaplarını başka bir kâğıda yazmaları,  Soru ve cevapları cevap kâğıdının arkasına yazmaları, Birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri,  Sınavın cevaplama süresi başlamadan soruları okumaya başlamaları ve cevap kâğıdının cevap seçenekleri alanında işaretleme yapmaları, Sınav süresi bittiği halde soruları okumaya ve cevap kâğıdında işaretleme yapmaya devam etmeleri,  Sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları yasaktır. Bu yasaklara uymadığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Sınav kurallarına uymak adayın temel görevidir. Kurallara aykırı davranışta bulunan adayların sınava devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak, sınav görevlileri diğer adayların dikkatlerini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak açısından gerekli görürse kural dışı davranışlarda bulunanlara uyarıda bulunmayabileceklerdir. Uyarılmış olsun veya olmasın, kurallara aykırı davranışta bulunan adayların kimlikleri ve kusurları sınav görevlilerince sınav tutanağına veya görevlilerin raporlarına açıkça yazılacak ve bu adayların sınav sonuçları, geçersiz sayılacaktır. Adaylar, sadece soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabileceklerdir. Adayların soruları ve/veya bu sorulara verdikleri cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmaları kesinlikle yasaktır. Sınav 27 sonunda soru kitapçıkları da toplanacak ve ÖSYM’de tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının bir sayfası bile eksik çıkan veya Sınava Giriş Belgesini teslim etmeyen adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınav binaları/salonları ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecektir. Kamera kayıtları gerektiğinde kanıt olarak kullanılacaktır. Sınav görevlilerinin tutanaklarının yanı sıra kamera kayıtları da gerektiğinde sınav kurallarının ihlal edilip edilmediğinin tespitinde delil olarak kullanılacaktır. Sınav görevlileri tarafından tutanakta belirtmemiş olsa da kamera kayıtlarının incelenmesi neticesinde kural ihlali yaptığı tespit edilen adayların sınavı iptal edilecektir.  ÖSYM Temsilcileri sınav sırasında sınav salonlarını denetleyebilecek, gerekli gördükleri takdirde kimlik kontrollerini yapabileceklerdir” denildi.