FETHİYE ÖRNEK BİR İL OLACAKTIR

“Cumhuriyetin 100. Yılında 100 İl” projesi kapsamında il olmaya aday ilçeler listesinde yer alan Fethiye’nin il olması için Şehir Plancıları Odası Muğla Şubesi tarafından da destek geldi. Fethiye’nin il olması gerekçeleri ile ilgili Şehir Plancıları Odası Muğla Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Fethiye-Seydikemer Meslek Kuruluşları Güç Birliği Başkanı Birol Keski; Fethiye’miz Türkiye’ye önemli katma değerler katacak örnek bir il olacaktır, dedi. Fethiye’nin il olması gerekçelerini ve kriterlerini bir rapor halinde tek tek açıklayan Birol Keski; nüfus, ulaşım, ekonomik çeşitlilik, şehirleşme, eğitim ve öğretim kriterleri hakkında değerlendirmede bulundu. Keski açıklamasında “Fethiye 125 km uzaklıktaki Muğla il merkezinden fiziksel olarak kopuk olduğu gibi, idari olarak da uzaktan yönetilememektedir. Fethiye 180 bin kişilik kayıtlı merkez nüfusu, 165 km kıyı uzunluğu, karayolu, havayolu, denizyolu dahil  mükemmel bir ulaşım ağı, şehirleşme durumu,  eğitim-öğretim durumu, ekonomik çeşitlilikleri çerçevesinde, hinterlandındaki  Seydikemer,  Kaş,  Dirmil, Çameli, Dalaman, Ortaca, Köyceğiz’le birlikte yaklaşık 500 bin kişilik nüfuslu ve  Türkiye’ye önemli katma değerler  kazandıracak örnek bir il olacaktır” dedi.

“FETHİYE’NİN İL OLABİLME KRİTERLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ”

Yazılı olarak yapılan değerlendirmede “Fethiye İlçesinin, il merkezine olan 125 km mesafesi, yaklaşık 180 000 nüfus, karayolu ve havayolu ulaşım imkanları, hinterlandında  tarım ve turizm sektörlerinin hakim olduğu birçok yerleşime sahip olması, ekonomik çeşitliliği, yüksek öğrenim kurumları başta olmak üzere devlet ve özel eğitim öğretim tesislerinin mevcudiyeti  ve hızlı  şehirleşmesi  gibi birçok  gerekçelerle  idari olarak il yapılanmasına dönüşmesi  zorunlu hale gelmiştir. Yürürlükte bulunan mevzuatlara göre bir ilçenin il merkezine olan uzaklığı 30 km den fazla ise ve nüfusu 100 000 kişi ise, o ilçenin  il olabilmesi için yeterli ön kriterler mevcut demektir. Fethiye’nin il olması durumunda il sınırları içerisine dahil edilebilecek yerleşmeler olan Seydikemer, Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz yerleşmelerinin  bağlı bulundukları Muğla İl Merkezine olan mesafeleri,  Kaş ilçesinin bağlı bulunduğu  Antalya il merkezine olan mesafesi,  Dirmil ve Çameli yerleşmelerinin bağlı bulunduğu  Burdur il merkezine olan mesafeleri de aynı şekilde 30 km den çok daha fazladır. Fethiye ilçe merkezinin hinterlandına konumlanmış durumdaki   bu yerleşmeler,  sağlık, eğitim, spor, bankacılık, rekreasyonel faaliyetler ve alışveriş başta olmak üzere temel gereksinimlerini öncelikli olarak  Fethiye ilçe merkezinden karşılamaktadır.

“NÜFUS KRİTERLERİ”

Fethiye İlçesinin merkez  nüfusu 2023 Haziran ayı itibarıyla yaklaşık 180 000 kişi olup, İl olabilmesi için gerekli 100 000 nüfusun çok üzerinde bir nüfusa sahiptir. Bu nüfus turizmin en  yoğun   olduğu yaz aylarında 750 000 kişiyi, bayram tatillerinin yaz mevsimine denk geldiği zamanlarda ise 1 000 000 kişiye ulaşmaktadır. Mevcut idari yapılanma ve kadrolarla bu nüfusa hitap edebilecek başta ulaşım,otopark, temizlik, su, elektrik, çöp toplama, kanalizasyon ve arıtma üniteleri dahil her türlü teknik ve sosyal altyapı hizmetleri yetersiz kalmaktadır.

Fethiye,  Seydikemer, Kaş, Dirmil, Çameli, Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz yerleşmelerinden oluşacak Fethiye  il nüfusu  2023 Haziran ayı  nüfusları  itibarı ile mevcutta yaklaşık 500 000 kişiden oluşacaktır. Bu nüfus sayısına göre  Elazığ, Çanakkale, Çorum, Zonguldak ve Ağrı illerinin nüfusu ile benzeşik bir il oluşacaktır. Ayrıca, yine  yaklaşık  500 000 kişilik nüfus ve yüzölçümü itibarı ile Giresun, Isparta, Edirne, Yozgat, Muş, Düzce, Uşak, Kastamonu, Bitlis, Niğde, Nevşehir, Bingöl, Burdur, Erzincan, Kars, Sinop, Tunceli, Çankırı, Hakkari, Kırşehir, Artvin, Bingöl gibi mevcut birçok ilden daha büyük bir il olacaktır.

“ULAŞIM KRİTERİ”

Fethiye ilçe merkezine ulaşım D-400 Karayolu üzerinden sağlanmaktadır. İzmir-Aydın-Muğla -Antalya illerinin bağlantısını sağlayan karayolunun güzergahının üzerinde yer alan ilçeye ayrıca  Anadolu’dan gelen otoyol kullanılarak Burdur üzerinden D-400 karayoluna erişilerek ulaşmak mümkündür.  Fethiye Muğla il merkezine 125 km uzaklıkta olup,mevcut il merkezine olan  mesafe kriteri ile de il olabilme potansiyeline sahiptir. Fethiye ilçe merkezinin, Seydikemer, Kaş, Dirmil, Çameli, Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz yerleşmeleri  ulaşım bağlantısı refüjlerle bölünmüş ve kalitesi  iyi durumda olan  karayolları ile sağlanmaktadır. Fethiye ilçe merkezi içerisinde ulaşım, Osman Kaya Çevre Yolu Bulvarı, Mustafa Kemal Bulvarı, Süleyman Demirel Bulvarı, İnönü Bulvarı, Cahit Beğenç Bulvarı, Barış Manço Bulvarı, Patlangıç -Ölüdeniz Caddesi, Çarşı Caddesi gibi ana arterler ve arterlere bağlanan cadde ve sokak bağlantılarıyla sağlanmaktadır. Bahsedilen ulaşım güzergahlarının bir bölümü Karayolları Genel Müdürlüğü, bir bölümü Muğla Büyükşehir Belediyesi, bir bölümü de Fethiye Belediyesi’nin yetki ve sorumluluğundadır. Farklı kurumların yetki alanlarına ait bahsedilen ulaşım bağlantıları, yolların bakım ve onarımlarında aksaklıklar oluşturmakta, özellikle Muğla Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluğundaki  ana güzergahların  bakım ve onarımlarında gecikmeler ve  aksamalar oluşmaktadır. Çünkü  Muğla Büyükşehir Belediyesinin yetki ve sorumluluk alanları çok geniştir, gerek kısıtlı bütçeyle geniş bir alana yatırım yapabilme zorlukları, gerekse personel, teçhizat, ekipman eksiklikleri   böylesine geniş bir  yüz ölçüme hizmet edebilecek durumda ve  yeterli kapasitede değildir. Muğla Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ulaşım belediyenin kontrolündeki toplu taşıma araçları (minübüsler) ile yapılmaktadır. Muğla Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğundaki en kuzey yerleşim alanları (örneğin Bodrum’un kuzeyindeki bir mahalle) ile en güneydeki  yerleşim alanları (Örneğin Seydikemer’in Bekçiler Mahallesi )arasındaki mesafe yaklaşık 400 km uzunluğundadır. İlde bulunan tüm İlçeler arasında direkt ulaşım imkanı yoktur. Örneğin Seydikemer’in  Bekçiler Mahallesinden Bodrum’a  gidecek bir şahıs, önce Seydikemer  İlçe Merkezine ulaşacak, oradan Fethiye İlçe Merkezi’ne ulaşacak,  Fethiye’den başka bir araçla Muğla İl Merkezine ulaşacak, Muğla İl Merkezinden de başka bir araçla Bodrum’a ulaşacak, toplamda 4 farklı toplu taşıma aracı ile yaklaşık 400 km yol katederek  il içerisindeki yolculuğunu tamamlayabilecektir. Bu durum vatandaşların zaman ve ekonomik kayıplarına yol açmakla  birlikte yolculuklarda  çekilen zahmetler de ayrıca bıkkınlık yaratmıştır. Muğla Büyükşehir Belediyesi kurulmadan önce örnek olarak bahsedilen bu seyahat,  şehirler arası yolcu taşıması yapan özel firmalar vasıtasıyla tek araçla ve hızlı bir şekilde yapılabilmekte iken büyükşehir belediyesi kurulduktan sonra il içerisinde toplu taşıma sadece büyükşehir belediyesinin yetki ve sorumluluğundaki araçlar vasıtasıyla yapılabildiğinden şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan seyahat firmaları il içerisindeki ilçelerde  yolcu alıp indirememektedir. Dalaman ilçesi, yılın 12 ayında hizmet veren  İç Hatlar ve Dış Hatlar servisleri ile yurt içi ve yurt dışı hava ulaşım imkanlarına sahip sivil ve askeri uçakların kullandığı  modern bir havaalanına sahiptir. Dalaman Havaalanının, İç Hatlarda 3 000 000 /yıl yolcu,  Dış Hatlarda 5 000 000/yıl yolcu kapasitesi, 1355 araçlık otoparkı bulunmakta olup güney bölümünde 9. Ana Jet Üssü Komutanlığına bağlı askeri üs bulunmaktadır. Günün 24 saati sivil ve askeri hava ulaşımına açık tutulan Dalaman Havalimanı, CAT I (Kategori) niteliklerine sahiptir. Fethiye ilçe merkezine yaklaşık 45 km mesafedeki havalimanı Türkiye’nin en önemli havalimanlarındandır. Fethiye ilçesinin yaklaşık 165 km kıyı uzunluğu bulunmaktadır. Muhtemel il sınırlarına dahil olabilecek Seydikemer,  Kaş,  Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz ile birlikte düşünüldüğünde oluşacak ilin kıyı uzunluğu yaklaşık 300 km olacaktır. Samsun ilinin 120 km, Mersin İlinin 320 km, İzmir İlinin 464 km, Trabzon ilinin 114 km, Antalya ilinin 640 km,  Balıkesir ilinin 290 km, Zonguldak İlinin 80 km, İstanbul ilinin 515 km, Ordu ilinin  100 km,  Sinop ilinin 175 km, Aydın ilinin 150 km, Bursa ilinin 135 km kıyı uzunluğuna sahip olduğu göz önüne alındığında Fethiye  yaklaşık 300 km sahil şeridi uzunluğu itibarıyla en uzun sahil şeridine sahip iller arasında yer alacaktır. Fethiye merkezde bulunan liman, deniz ulaşımında  yolcu ve yük taşıma(özellikle mangan ve krom) açısından önem arzetmektedir. Fethiye Limanından Rodos Adasına (Yunanistan) düzenli olarak her gün yolcu taşıma hizmeti yapılmaktadır. İlçede birçok marina, yat bağlama iskelesi, rıhtım ve adeta dev bir yat limanı olan körfez sayesinde deniz ulaşımı ve deniz turizmi yapılmaktadır. Ayrıca Göcek Mahallesinde de marinalar, yat bağlama iskeleleri, rıhtımlar deniz ulaşımı ve deniz turizminde hizmet vermektedir.

“EKONOMİK ÇEŞİTLİLİK KRİTERİ”

Fethiye İlçesinde turizm sektörünün yanı sıra  sanayi, ticaret ve tarım sektörleri de  ilçe ve ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır.  Turizm sektöründe, otel ve pansiyonculuk, Erendağı Kış Sporları Turizmi, Babadağ Hava Sporları /Yamaç Paraşüt Sporları Turizmi, Kongre ve Fuar Turizmi, Su Sporları ve Yelken Turizmi, Yat Turizmi, Su Altı Dalış Turizmi, hatta son yıllarda  Sağlık Turizmi ve  Ekoturizm faaliyetleri turizmde çeşitlilik oluşturmuştur. Ayrıca son yıllarda motokross sporları, yürüyüş  (tracking)sporları  ve mağara sporları gibi turizm çeşitliliğinde önemli destinasyonlar arasına girmeye başlamıştır. Fethiye,  TOBB’a bağlı sanayi ve ticaret şirketleri sayısı olarak  Ege Bölgesindeki ilçeler arasında 6. sıradadır. Mangan ve krom madenleri ile mermer ocakları sanayi sektöründe ilçe ekonomisinde önemli yer tutmaktadır. Ayrıca Fethiye’nin  bir kıyı kenti olması nedeniyle tekne imal, bakım ve onarım konularında çalışan işletmeler de kentin ekonomisine canlılık kazandırmaktadır. Hinterlandında bulunan yerleşmelerin merkezinde olması, turizm şehiri olması, ulaşım kolaylığı ve bünyesindeki  alış veriş mekanlarının çeşitliliği  nedeniyle ticaret sektörü oldukça gelişmiştir. Fethiye’nin önemli gelir kaynaklarından olan ve ekonomik çeşitlilik oluşturan   tarım sektöründe ise hayvancılık, arıcılık, narenciye ürünler (portakal, mandalina, limon), seracılık (domates, salatalık, biber, patlıcan, marul vb) her çeşit tarla ürünleri ve meyve yetiştiriciliği yapılmaktadır. Balıkçılık da ilçe ekonomisinde önemli  bir yer tutmaktadır. Seydikemer yerleşmesinde Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulmaktadır. Fethiye hinterlandında yer alan Seydikemer, Çameli, Dirmil, Ortaca ve Köyceğiz yerleşmelerinde de önemli tarımsal ve hayvancılık  faaliyetler yapılmaktadır. İlçe 2000 yılından itibaren hızlı bir şekilde yerli ve yabancı nüfustan oluşan kozmopolit bir  göç almıştır.  İklim avantajları nedeniyle yaşanabilir en iyi kentlerden olması, coğrafik, doğal  ve tarihi güzellikleri, turizm ve iş avantajları gibi nedenlerle  alınan göçler sonucu nüfus çok hızlı bir şekilde artmış, nüfus artışı ilçede inşaat sektörünün hızlı gelişmesini sağlamış ve inşaat sektörü hem iş istihdamı yaratma hem de ekonomik katkıları nedeniyle ilçe ekonomisinde önemli bir yer edinmiştir. Fethiye, gerek ilçe merkezi ve gerekse hinterlandındaki yerleşmelerle birlikte, il olabilecek potansiyele sahip ekonomik çeşitliliğe sahiptir. Turizm, tarım, sanayi ve ticaret sektörlerindeki çeşitlilikle  ülke ekonomisine önemli katkılarda bulunmaktadır.

“ŞEHİRLEŞME KRİTERİ”

Fethiye, küçük bir sahil kasabası iken sahip olduğu çeşitli  avantajlar nedeni  ile nüfus ve yapılaşmadaki çok hızlı artış şehirleşmesindeki en büyük gerekçedir. Şehirleşmenin çok hızlı bir şekilde gerçekleşmesi, hızla artan nüfusun gereksinim  duyduğu başta kentsel teknik ve sosyal altyapı hizmetlerinin aynı hızda sağlanamamış olması beraberinde birçok sorunu getirmiştir. Bölgenin Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmesi, diğer bölgelere göre yapılaşmanın kontrol altına alınmasını, bazı kentsel teknik sosyal altyapı yatırımlarının daha kolay ve hızlı yapılabilmesine olanak sağlamış ancak yeterli gelmemiştir. 2013 yılında çıkarılan 6360 sayılı kanunla , nüfus artışlarının ve yapılaşmaların çok hızlı artması sonucu hızlı büyüyen Fethiye İlçesinin güney bölümü (Kemer, Eşen, Kumluova, Karadere, Seki vb)  Fethiye’den ayrılarak  Seydikemer  İlçesi adında yeni bir ilçe oluşturulmuştur. Özellikle 2000 yıılarından itibaren yerli ve yabancı uyruklu şahısların giderek artan bir şekilde göç ederek yerleşmesi, nüfusun hızla artmasıyla birlikte yerleşmenin ekonomik, sağlık ve eğitim alanlarında da gelişmesine neden olmuştur. Hızlı şehirleşme sonucu, turizm, sanayi, ticaret ve hizmet sektöründe tesis sayısı ve  çalışan kişi sayısı artmış, tarım sektöründe çalışan kişi sayısı  düşmüştür. Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşlarının sayısı artmış, mevcut sağlık kuruluşlarında uzmanlaşma,  kapasite artışı ve modernizasyon yapılmıştır. Ayrıca, birçok özel sağlık kuruluşları da ilçeye yatırım yaparak sağlık tesislerini  hizmete açmıştır. Elektrik, su, internet gibi teknik altyapı hizmetlerinin modernizasyonu ve iletim hatlarının yer altına alınması çalışmalarına başlanılmış, şehir merkezinde bu yatırımlar tamamlanmıştır. Mevcut kanalizasyon ve arıtma tesislerinin modernizasyonu ve kapasite artışları tamamlanmıştır. Ancak, Karaçulha, Çamköy, Esenköy, Faralya,, Karaağaç, Çiftlik, Kargı, Yanıklar, İnlice, Gökçeovacık, Çenger, Üzümlü, Kızılbel, Söğütlü, Nif gibi birçok mahallelerde kanalizasyon ve arıtma sistemi mevcut değildir. İlçe içerisindeki imar yollarının tamamı açılmış ve işler durumdadır. Bahsedilen yolların,  İlgili kurumların bütçe ve yatırım programlarına göre asfaltlanması, parke taşı döşenmesi, bakım ve onarım çalışmaları hızla yapılmaktadır. Rekreasyon ve parkların düzenlenmesi, kıyı şeritlerinin, plajların ve kamuya açık alanların peyzaj ve düzenleme çalışmaları yapılmakta, şimdiden 2 adet halk plajı ve halkevi hizmete açılmıştır. İlçede, gerek kamu yatırımları gerekse özel sektör yatırımlarıyla hızlı artan nüfus ile şehirsel donatıların arasındaki denge sağlanmaya çalışılmaktadır. Fethiye ilçesi merkezde yüksek yoğunluklu apartman ve iş merkezleri (en fazla yapı yüksekliği 4 kat), merkez dışı mahallelerde ise düşük yoğunluklu lüks konut alanları ve iş merkezlerinden (en fazla yapı yüksekliği 2 kat) oluşmaktadır. İlçedeki  eğitim -öğretim alanları, sağlık altyapısı, sanayi ve hizmet sektörleri, tarım sektörü, ticaret sektörü  nitelik ve nicelik olarak Türkiye standartlarının üzerindedir. Yerleşimde aktif yeşil alan ve açık alanların nüfusa göre standartları ve donanımları çok fazladır. İlçe merkezindeki  Cumhuriyet Meydanı,  Beşkaza Meydanı, Sahil  Bandları Rekreasyon Alanları,  Bahriye Üçok Parkı, Uğur Mumcu Parkı, Şehit Fethi Bey Parkı, şehrin birçok noktasındaki Gülistan Bahçeleri, Çocuk Bahçeleri  en önemli açık ve yeşil alanları oluşturmaktadır.  Taşyaka Mahallesinde hizmet veren Trafik Eğitim Parkı  gibi daha birçok açık ve yeşil alan bulunmaktadır. Tenis kortları, dağcılık ve tırmanma alanları, spor alanları, stadyumlar , açık ve kapalı spor sahaları gibi sosyal altyapı alanları mevcuttur. Ayrıca Kadın Sığınma Evi, Yaşlı Bakımevi, Yüz Yaş Evi, Tazelenme Üniversitesi gibi birçok kentsel sosyal altyapı tesisleri  mevcuttur. Yine şehirsel donatılar arasında, Fethiye Kütüphanesi,  Fethiye Kültür Merkezi, Fethiye Müzesi, Fethiye Kent Müzesi, anfityatrolar ve sinemalar hizmet vermektedir. Yerleşimin güvenliğini sağlayan polis ve jandarma sayısı yeterlidir. Ayrıca, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti  Müdürlüğü, Gümrük Müdürlüğü ve özel güvenlik firmaları hizmet vermektedir. Fethiye Devlet Hastanesi , Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Sahil Sağlık Denetleme Merkezi, Aile Sağlığı Merkezleri, Özel Lokman Hekim Hastanesi, Özel Letoon Hastanesi, Özel Poliklinikler  ve Özel Diş Hastaneleri  sağlık sektöründe hizmet vermektedirler. İlçede Fethiye  Adalet Sarayı, Vergi Dairesi, Liman Başkanlığı, 12 tane Noterlik, Baro Temsilciliği, Müftülük, Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi, Huzurevi, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü, Meteoroloji Müdürlüğü, Göç İdaresi Çalışma Grup Başkanlığı, Müze Müdürlüğü, Tarım, Orman, DSİ Müdürlükleri, Karayolları, PTT, Telekom Müdürlükleri, 26 adet Meslek Odaları Başkanlıkları ve sayıları 200’ün üzerinde olan dernekler gibi kamu kurum, kuruluş ve Sivil Toplum Örgütleri  mevcuttur. Türkiye’deki  aktif  bankaların tamamı mevcuttur, birçok önemli bankanın birden fazla şubesi  bulunmaktadır. İlçedeki ticari şirket sayısı, büro sayıları, dinlenme ve barınma tesis sayıları, yeme-içme eğlence tesis sayıları itibarıyla Ege Bölgesi ve Akdeniz Bölgesinde ön sıralardadır. İlçede sportif faaliyetler de gelişmiş olup, önceki yıl Fethiye Belediyespor Basketbol Takımı Türkiye Süper Liginde mücadele etmiştir. Fethiyespor Futbol Takımı ise günümüzde Türkiye İkinci  Liginde mücadele etmektedir.  Fethiye Lokman Hekim Zirve Spor Klubü,  2023 yılı sezonunda Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 1. Ligine yükselmiştir. Ayrıca güreş, voleybol, atletizm, boks, yelken, kürek, tenis gibi birçok spor dalında profesyonel ve amatör olarak mücadele eden kulüpler ve ferdi sporcular mevcuttur.

“EĞİTİM-ÖĞRETİM KRİTERİ”

Fethiye ilçe merkezinde, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ve devlete ait toplam   80 tane Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Lise ve çeşitli kurslar bulunmaktadır. Ayrıca, 2 tane kampüsten oluşan yükseköğrenim alanlarında 3 adet fakülte ve 2 adet yüksekokul  bulunmaktadır. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ‘ne bağlı Fethiye İşletme Fakültesi, Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fethiye Ziraat Fakültesi, Fethiye Ali Sıtkı Mefharet Koçman  Meslek Yüksekokulu ve  Fethiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu hizmet veren yüksek öğrenim kurumlarıdır.   Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı 1 adet yüksek öğrenim öğrenci yurdu bulunmaktadır. Ayrıca,  ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik öğrenci yurtları ve Erkek Yetiştirme Yurdu bulunmaktadır. Bunların dışında Fethiye İlçe Merkezinde, Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı  6 adet Özel Anaokulu, 6 adet Özel İlkokul,  6 Adet Özel Ortaokul, 9 adet Özel Lise,  10 adet Özel Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu, 3 adet Özel SRC Kursu, 6 adet Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, 3 adet Özel Denizcilik Kursu, 4 adet Özel Yabancı Dil Kursu, 12 adet Özel Muhtelif Kurslar, 8 adet Özel Öğretim Kursu, 3 adet Özel Öğrenci Yurdu bulunmaktadır.  Fethiye merkezindeki eğitim ve öğretim kurumlarının sayılarının fazla olması, (genellikle eğitimi yüksek emekli nüfusun Fethiye’yi tercih ederek göç etmesi) ve yerli nüfusun eğitim ve öğretime önem vermesi gibi nedenlerden dolayı  ülke geneline göre ortalama eğitim süresi en yüksek insanların yaşadığı  yerleşmelerden birisidir.  60 yaş üzeri kişilerin daha sağlıklı, daha aktif, daha sosyal ve bilişsel olarak  güçlenmeleri  için geliştirilmiş ve kurulmuş  olan Fethiye Tazelenme Üniversitesi ilk mezunlarını vermiştir.

“FETHİYE’NİN  OLASI  İL  SINIRLARINDAKİ  MEVCUT SİYASİ TABLO”

Fethiye İlçesi kozmopolit insanlardan  oluşan bir yerleşimdir.  Bunun en büyük nedeni dışarıdan çok fazla göç almasıdır. 2019 yerel seçimlerinde CHP 45 000 oy alarak Belediye  Yönetimini devir almıştır.  Ak Parti  ise 42 000 oy alarak çok az bir farkla ikinci parti olmuştur. Fethiye’nin il olması halinde sınırlarına dahil olabilecek hinterlandındaki  yerleşmelerden  günümüz itibarıyla Seydikemer Belediyesi Ak Parti yönetiminde, Kaş Belediyesi Ak Parti Yönetiminde, Çameli  Belediyesi Ak Parti Yönetiminde, Dirmil  Belediyesi Ak Parti Yönetiminde, Dalaman Belediyesi Ak Parti Yönetiminde, Ortaca Belediyesi MHP Yönetiminde, Köyceğiz Belediyesi  Ak Parti Yönetimindedir.

“SONUÇ”

Muğla Büyükşehir Belediyesi 2012 yılında 6360 sayılı kanunla kurulmuş olup, bünyesindeki 13 ilçeden bir tanesi Fethiye’dir. Muğla ili,  en kuzeyden en güneye yaklaşık 400 km’lik bir karayolu güzergahı ve yaklaşık 1500 kmlik kıyı şeridine sahiptir. Böylesine geniş  yüzölçüme sahip alanda  Muğla Büyükşehir Belediyesinin hizmet verebilmesi mümkün değildir. Aynı şekilde bakanlıklara bağlı il müdürlüklerinin de  böylesine geniş yüz ölçüme sahip alanda yetki ve sorumluluklarını yerine getirmesi, hizmet verebilmesi  çok zordur. Muğla ilinin güney bölümünde yer alan Fethiye ilçesinin hinterlandındaki benzer özellikler sahip yerleşmelerle bütünleşerek yeni bir il oluşturulması zorunlu hale gelmiştir. Fethiye’nin il olması durumunda kamu kurum ve kuruluş alanlarının yetersiz kalacağı, yeni bir göç oluşturarak nüfusu artıracağı, artan şehirleşme yükünün çevre tahribatlarına ve kirliliğine sebebiyet vereceği, gayrimenkul fiyatlarının ve kiraların yükseleceği gibi hususlar da oluşacaktır. Ancak, iyi bir il yönetimi, hinterlandındaki yerleşmelerle birlikte iyi bir planlama, bütçenin optimum kullanımı, çevresel değerlere hassasiyet gösterilmesi ve akıllı şehircilik uygulamalarıyla olumsuz olarak bakılan hususlar kolaylıkla aşılabilir. Fethiye 125 km uzaklıktaki Muğla il merkezinden fiziksel olarak kopuk olduğu gibi, idari olarak da uzaktan yönetilememektedir. Fethiye 180 000 kişilik merkez nüfusu, 165 km kıyı uzunluğu, karayolu, havayolu, denizyolu dahil  mükemmel bir ulaşım ağı, şehirleşme durumu,  eğitim-öğretim durumu, ekonomik çeşitlilikleri çerçevesinde, hinterlandındaki  Seydikemer,  Kaş,  Dirmil, Çameli, Dalaman, Ortaca, Köyceğiz’le birlikte yaklaşık 500 000 kişilik nüfuslu ve  Türkiye’ye önemli katma değerler  kazandıracak örnek bir il olacaktır” denildi.