2022 Yılının İlk Belediye Meclis Toplantısı Yapıldı

Fethiye Belediyesi 2022 yılı Ocak ayı olağan meclis toplantısı yapıldı. Dördü gündem dışı olmak üzere 16 madde görüşüldü.

Belediye meclisi oy birliği ile geçtiğimiz sene olduğu gibi her ayın ilk iş günü meclis toplantılarının yapılmasına ve Ağustos ayının ise izinli ay olmasını karar verildi. Denetim Komisyonu üyeliklerine Yücel Börekçi, Sami Kemik, Metin Sevinç, Ufuk Bildirici ve Turgay Öztürk seçildi. Fethiye Belediyesi Sosyal Yardım Esasları Yönetmeliği’nin değiştirilmesi üzerine birim müdürlerine ek üç belediye meclis üyesinin yardım komisyonunda görev alması ile ilgili maddede, ilave edilen belediye meclis üyelerinin isimleri belli oldu. Buna göre Ayşe Devrim Öztürk, Gözde Gürsoy Hoşafçı ve Taner Boz sosyal yardım komisyonuna seçildiler.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca başkanlığında gerçekleşen toplantıda, 5393 sayılı belediye kanunun 49. Maddesinin 3. Fıkrası uyarınca Fethiye Belediyesi’nde çalışan sözleşme statüde çalışan personellerin 2022 yılı net ücretleri belirlendi. Aynı zamanda İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca Fethiye Belediyesi’nde kısmi zamanlı işyeri hekimi çalıştırılması ve ücretinin 2022 yılı işyeri hekimliği asgari ücret tarifesine göre belirlenmesiyle ilgili madde oy birliği ile kabul edildi. 9. derece ve 3. Derece 2 adet teknisyen kadrosunun iptal edilerek, Şehir plancısı ve Teknikerin tam zamanlı sözleşmeye alınmasıyla ilgili madde ise oy çokluğu ile geçti.  Bir adet 8.Derece Mühendisin Tam Zamanlı Sözleşmeli personel olarak istihdam edilerek, ücretinin tespit edilmesine ilişkin madde de oy birliği ile kabul edildi.

İhale 10 Yıllık Yapılacak
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Mülkiyeti Fethiye Belediyesi’ne ait Muğla İli, Fethiye İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Caddesi, 47.Sokak, No:12/D (48 ada, 9 parsel) 10 m2’lik Dükkanın, Cumhuriyet Mahallesi, Paspatur Mevkii, No:2 10 m2’lik Dükkanın, Cumhuriyet Mahallesi, Paspatur Mevkii, No:3 10 m2’lik Dükkanın, Cumhuriyet Mahallesi, Paspatur Mevkii, No:4 10 m2’lik Dükkanın ve Cumhuriyet Mahallesi, Paspatur Mevkii, No:5 10 m2’lik Dükkanın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 10 Yıl süreli kiraya verilip, verilmeyeceğine ilişkin madde oy birliği ile geçti.

Marmaris Filarmoni Derneği Fethiye Temsilciliği tarafından Tüzüklerinde yer alan çalışma konularının gerçekleştirilmesi doğrultusunda ortak proje yapılmasıyla ilgili gündem maddesi de oy birliği ile kabul edildi.

İmar Komisyonuna havale edilen 3194 Sayılı İmar Kanununun 17.maddesine göre 2022-2024 Yılları arasında Belediyemizce yapılacak satış işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin olarak hazırlanan İmar Komisyonu Raporunun değerlendirilmesi konusu da oy birliği ile kabul edildi. Mülkiyeti Fethiye Belediyesi’ne ait Muğla İli, Fethiye İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Belediye Caddesi, 273 ada, 10 parsel, Sıra No:17, İşyeri No:17, Numarataj Kapı No: 9/L ile gösterilen 20 m2’lik Köfte Kokoreç Salonu İşletmesinin faaliyet konusunun Kuyumculuk, Gümüş, Saat, Tamir ve Satış İşletmeciliği olarak değiştirilmesiyle ilgili madde oy birliği ile kabul edildi.

Fethiye Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 16/12/2021 tarih ve  39140136 sayılı yazısı ekindeki MEB İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü’nün 28/05/2021 tarih ve 25711238 sayılı yazısına istinaden bahse konu parsellerdeki “Anaokulu” ve “İlköğretim Tesis Alanı” tanımlarının “Özel Eğitim Tesisi” olarak değiştirilmesine yönelik hazırlanması gereken              1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliklerinin Fethiye Belediyesi tarafından hazırlanması talebi oy birliği ile İmar Komisyonu’na gönderildi.

Plan ve Proje Müdürlüğü’nün, Muğla İli, Fethiye İlçesi, Koru Mahallesi, 111 ada, 1, 2, ve 5 nolu parseller ile 113 ada 1 nolu parselin Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 08/07/2021 tarih ve 153 nolu kararı ile onaylanan “Ekoturizm Alanı” amaçlı 1/25000 Ölçekli Muğla İli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 08/07/2021tarih ve 154 nolu kararı ile onaylanan “Taşıt Yolu” ve “Ekoturizm Alanı” amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile ilgili madde İmar Komisyonuna gönderilmesi oy birliği ile kabul edildi.