Fethiye ADD’denOkul Öncesi Din Eğitimi Açıklaması

Fethiye ADD’denOkul Öncesi Din Eğitimi Açıklaması

Atatürkçü Düşünce Derneği Fethiye Şubesi tarafından Okul Öncesi Eğitim Kurumları’nda din eğitimi verilmesi için öneri kararı alındığı ifade edilerek bu öneri kararının çocuğun üstün yararı ilkesine ve pegadoji bilimine aykırı olduğu gerekçesi ile basın açıklaması yapıldı.

Atatürkçü Düşünce Derneği Fethiye Şubesi 20.Milli Eğitim Şurası’nda oy çokluğu ile alınan okul öncesi eğitimde çocuklara din eğitimi verilmesi öneri kararını  eleştirdi.Alınan kararın yanlış olduğunu ifade eden ADD Fethiye Şubesi basın açıklaması yayınladı.Yayınlanan basın açıklamasında “Adında hâlâ MİLLİ ve EĞİTİM sözcüklerini barındıran, katılımcıları değiştirilmiş, yöntem ve gelenekleri tarumar edilmiş, tamamen mevcut iktidar anlayışının yandaşlarından oluşturulmuş bir grup “eğitimci” ile toplanan 20. Milli Eğitim Şurası’nda oy çokluğu ile “okul öncesi eğitimde çocuklara din eğitimi verilmesi” öneri kararı alındığını basından öğrendik.

Bu öneri kararı “çocuğun üstün yararı” ilkesine ve pedagoji bilimine aykırı, çağ ve akıl dışı bir karardır.

Böyle bir kararın uygulanması okul öncesi eğitim çağındaki çocuklarımızın ruh ve akıl sağlıkları için ciddi bir tehdit olacaktır.

Eğitimin bilimsellikten uzaklaştırılıp dinselleştirilmesi, ilköğretimde 4+4+4 sitemi ile yaratılan olumsuzluklar, 8 kez değişen Milli Eğitim Bakanlarının her birinin yap boz denemeleri, okullarda din ve ahlâk bilgisi derslerinin bazı tarikat ve cemaatlerle verilmesi, Bakanlığın kimi şaibeli ve Laik Cumhuriyet karşıtı vakıflarla imzaladığı protokoller, hukuken tartışmalı zorunlu din dersi uygulaması ve nihayet dindar ve kindar nesiller yetiştirme çabalarının eğitimde nasıl bir felakete yol açtığı ortada iken, bir de Milli Eğitim Şuralarının tarihsel ve bilimsel önem ve değerine uymayan bu çağ dışı kararın alınabilmiş olması gerçekten esef vericidir.

Atatürkçü Düşünce Derneği; bu kararı kabul etmemekte, büyük Atatürk’ün gösterdiği “Muasır medeniyet seviyesini aşma” hedefine ancak laik, bilimsel, çağdaş ve ücretsiz eğitim ile ulaşılabileceği gerçeğini Milli Eğitim Bakanlığı’na hatırlatmayı görev saymakta ve bu öneri kararının asla uygulanmayacağını duymayı beklemektedir” denildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir